Fiber i Nordingrå ekonomiska förening (FIN)

FIN-kartaGod och driftsäker försörjning av tele, data och elkraft krävs för att vår landsbygd ska utvecklas och vara attraktiv att bo och leva i. Kraven på företag att kunna sköta sin verksamhet på ett rationellt och snabbt sätt via Internet är stora.

Fiber i Nordingrå ekonomiska förening (FIN) arbetar för att överbrygga glappet mellan tillgång och efterfrågan på bredbandsinfrastruktur genom att bygga ett accessnät genom de två södra halvöarna i Nordingrå.

FIN har i uppbyggnadsfasen agerat paraplyorganisation för det antal byprojekt som arbetade med att bygga bynät med anslutning till accessnätet, vilket kopplar samman fast-, fritidsboende och företag med Internet för tillgång till bredband, TV och telefoni. I dagsläget har FIN övergått i en driftsorganisation som administrerar, underhåller och utvecklar bredbandsnätet med syfte att tillhandahålla högkvalitativt bredband till sina medlemmar.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

FINs arbete har skett i samarbete med LRF, Länsstyrelsen Västernorrland, Jordbruksverket och Post- och Telestyrelsen.