Aktivera och beställa tjänster

Tjänstealternativ

FINs fibernät är öppet vilket innebär att flera leverantörer är anslutna till nätet och konkurrerar på lika villkor. På så sätt så säkerställs ett bredare utbud med bra priser. I dagsläget (December 2016) finns det 11 tjänsteleverantörer att välja bland, men tjänsteutbud som varierar i omfattning, pris, uppsägnings- och bindningstid. Endast Telia och AllTele erbjuder TV-tjänst i FINs nät.

Titta in på Bredbandswebben för mer information vad som finns att välja på. Var då uppmärksam på vilkoren innan du tecknar avtal, då FIN blivit varse om att ex. information bindningstid kan skilja sig mellan den som ges på en tjänsteleverantörs webbsida och den som förmedlas från kundtjänst.

Bredbandswebben

 

viktiginformation

Förutsättningar för beställning

För du ska kunna beställa tjänster måste de delar av nätet som täcker just ditt område vara färdigbyggt och driftsatt. Observera också att den vita mediaomvandlaren som sitter på insidan väggen måste vara ansluten till ett vägguttag och strömsatt.