Prislista

Prislista befintliga kunder:

Medlemsavgift: 200kr/år (ej kommuner och offentliga verksamheter)

Nätavgift: 60kr/mån (se förtydligande)

Återinkopplingsavgift: 1500kr + moms

Förtydligande nätavgift: Nätavgift erläggs med 60kr/mån av samtliga med monterad mediaomvandlare. Avgiften används till att täcka föreningens kostnader för bl a underhåll, reparationer, administration, försäkring, elförbrukning och avskrivningar.

Återinkopplingsavgift tillkommer för kunder som inte betalat sina fakturor och har blivit urkopplade i nodhuset.

 

Prislista nya kunder:

Medlemsavgift: 200kr/år (ej kommuner eller offentliga verksamheter)

Nätavgift: 60kr/mån

Inkopplingsavgift: 500kr + moms (kreditprövning görs)

 

Nyanslutning Fiber (ex. Villa/Sommarstuga), där anslutning kan erbjudas: 18.000kr inkl moms och ägarandel.

 • Håltagning yttervägg, grävning & återställning på egen tomt utförs av kund.
 • Nätavgiften är 60 kr/månad per ansluten lägenhet/mediaomvandlare, avgift för tjänster från tjänsteleverantör tillkommer.
 • Inkoppling utan att aktivera anslutningen är möjlig (ingen kostnad från tjänsteleverantör).
 • FIN tillhandahåller slang, markeringsnät med söktråd, kabelskydd utsida hus, teknikskåp, nätverksswitch/mediaomvandlare.

 

Nyanslutning Fiber (Enskilt företag), där anslutning kan erbjudas: 18.000kr exkl moms och ägarandel.

 • Håltagning yttervägg, grävning & återställning på egen tomt utförs av kund.
 • Nätavgiften är 60 kr/månad per ansluten lägenhet/mediaomvandlare, avgift för tjänster från tjänsteleverantör tillkommer.
 • Inkoppling utan att aktivera anslutningen är möjlig (ingen kostnad från tjänsteleverantör).
 • FIN tillhandahåller slang, markeringsnät med söktråd, kabelskydd utsida hus, teknikskåp, nätverksswitch/mediaomvandlare.

 

Nyanslutning Fiber – Hyreshus/Flerföretagshus, där anslutning kan erbjudas: 20.000kr exkl. moms

 • Håltagning yttervägg, grävning & återställning på egen tomt utförs av kund.
 • Nätavgiften är 60 kr/månad per ansluten lägenhet/mediaomvandlare, avgift för tjänster från tjänsteleverantör tillkommer.
 • Inkoppling utan att aktivera anslutningen är möjlig (ingen kostnad från tjänsteleverantör).
 • Plats för teknikskåp och tillgång till eluttag i varmbonat och ventilerat utrymme tillhandahålls av fastighetsägaren.
 • Fastighetsdatanät i fastigheten bekostas av fastighetsägaren.
 • FIN tillhandahåller slang, markeringsnät med söktråd, kabelskydd utsida hus, teknikskåp, nätverksswitch/mediaomvandlare.

 

Återanslutning Fiber – en fastighet som tidigare varit kund och där mediaomvandlare finns monterad: Enligt offert.

 • Offerten blir anpassad utefter de kostnader som krävs för att få igång anslutningen igen. (ägarinsats 100kr + anslutningskostnad + återanslutningsavgift).
 • Återanslutningsavgiften är 1500kr + moms.
 • Nätavgiften är 60 kr/månad, avgift för tjänster från tjänsteleverantör tillkommer.
 • Inkoppling utan att aktivera anslutningen är möjlig (ingen kostnad från tjänsteleverantör).

 

Gruppavtal Telia

 • Avgift för tidigt utträde är 1500 kr.

 

Senast uppdaterad: Juni 2018